A talizmán
TARTALOM HÍREK CIKKEK DÍJAK FILM SZÍNHÁZ KÉPEK

A TALIZMÁN


"Pókhálóidegek, vajszív és acélos kis koponya; ez a női lényeg alapstruktúrája."
Titusz

Tarján Tamás: Milflőr

Mi történik komédiai keretek között, ha egy ágrólszakadt ifjú olyan jótékonyan segítő készséghez jut, amely egy csapásra feltámasztja környezetének segítőkészségét, sőt őt magát is új készségekhez segíti el, jobbakhoz és roszszabbakhoz? A Katona József Színház premierje az érdem nélküli szerencsecsinálás, a rövid tündöklés visszásságait mutatja be. Az ámokfutássá váló gyors karrier persze éppúgy nem vehető halálos komolyan, amiként a végkifejlete, erkölcsi tanulsága sem: Titusz, a facér borbélysegéd olyannyira visszatapadhatna a (család)fára, hogy mindjárt a legerősebb ág lehetne, ám hirtelen támadt ön- és társadalomkritikája folytán ágról akar szakadni, visszautasítja a mesés örökséget, és az egy, tíz, száz fokkal előnyösebb partik helyett a hozzá hasonlóan vörös hajú libapásztorlány, Szalome szerelmét választja. A minimum a középkor óta üldözött-rettegett-gyűlölt-kigúnyolt vörös hajzat a szín jelképessége révén a másság ironikusan kirajzolt problémájához az egész legújabb kori világtörténelem tragikomikumát képes hozzárendelni.

Titusz döntésével megfelel neve egyik jelentésének (tiszteletre méltó), viszont neve másik értelmezése (vadgalamb) szerint röpdös ajkról ajkra, négy-öt nőt babonázva testközelből vagy tisztes távolból. Saját bevallása szerint milflőr neveltetésben részesült, azaz eddigi évei a tudás és az életismeret ezernyi virágából alighanem véletlenszerűen hímeztek bizonyos számút értelme kelméjére. Máté Gábor rendezése is ilyesfajta ezerszín-, ezerillat-technikával jött létre. Pointillista kidolgozású az előadás: sok benne a zeneiötlet-villanás - pianínón a nemegyszer bravúrosan forma- és hangzatkeverő dalelegyek, ária-, duett- és kórusparódiák komponistája, Darvas Ferenc, tangóharmonikán Ernyei László játszik együtt a színpadi társasággal -, a koreográfiai poén - Molnár Évának köszönhetően -, valamint a rendezői szándék pedagógiáját és humorát is megjelenítő, ismétlő-variáló színészi játékelem. Ez a hol sietős-cikázó, hol elidőző-nyomatékosító megoldás kiemeli a mindig aktuális karriertörténet lesújtóan nevetséges sztereotípiáit. A stilizálás és a stíluskarikatúra azonban az alakokat jobbára csak külalakokká teszi, így a XIX. század közepén regnáló - e darabjában a fő- és a vezető karakterszerepet is megformáló - osztrák színidirektor és színműíró sokra becsült jellemfestő képességéből egy lendülettel vont skiccek válnak. Fullajtár Andrea (Von Cypressenburgné, özvegy) a kérdő, kijelentő és felszólító hangsúlyok logikájának felcserélésével káprázatosan mulatságos beszédmódba öltözteti a szinte verslábak ritmusára ringó költőnőt, akit a rendezés könnyű sikert kerülő önfegyelme megfoszt attól, hogy (bár neki-nekirugaszkodik) német nyelvű költeményeinek gyöngyszemeit egy vaskos kötetből felolvassa; az viszont nem világlik ki, szűkagyú kékharisnya-e az úrnő, vagy karaktereken átlátó emberismerő. Ráadásul a figura mozgásbeli és intonációs prezentálása kedves, hommage-os macskaköröm Básti Juli egyes szerepeire. Így a színésznő nem annyira a vígjátékon belül, inkább azon kívül: a szöveg mint kulissza előtt jelöli ki Von Cypressenburgné ekként tökéletesen megtalált helyét.

Az igazi díszletet Horgas Péter tervezte. A mókásan mozgékony, itt-ott nyíló-csukódó dobozdíszlet és benne a rengeteg mindentudó kisebb doboz akár Örkény István Tótékjához is szolgálhatna, sőt ahhoz elvileg jobban, mert itt az éca inkább a praktikumból (szabadtéri bemutatóelőzmény) és az olcsóságból fakad (igaz, a talizmán is dobozokba dobozolt dobozban érkezik). A tér átláthatósága és kiszámíthatósága szépen simul Máté analizáló elképzeléséhez, csapatmunkát és stílusiskolát szorgalmazó szándékaihoz. Füzér Anni jelmeztervező nem ragadtatta el magát: ezekre a színpadi alakokra csakis a leginkább rájuk való, takarékosan válogatott ruhadarabokat adhatta - főként a fekete és fehér variációival érve el, hogy A talizmán centrumában akkor is a hirtelenvörös üstök lángoljon, amikor épp nem látszik; s jó, hogy a legtöbb "bábunak" van valami baja az öltözékével.

Nagy Ervin (Titusz) és Kiss Eszter (Szalome) is festékkel úgy-ahogy az alkalomra befújt hajjal: színparókában lép föl. Erre ugyan lehet roppant egyszerű, esztétikákon és hatásmechanizmusokon kívüli magyarázatot adni, meg fontoskodót, túlinterpretálót is. Annyi bizonyos, hogy a kezet, arcot, ruhát, másik személyt összefogó, pergő kolorit túlmutat önmagán, meghatározó látványelem - a vörös valójában látnivalóan nem vörös; még csak nem is vörös. Nagy Ervin marionettes fej-, kéz- és lábdobálással engedi magát rángatni, ő is külső formával, forma- s nem jellemlendületből dolgozik. Csibészesen, diákosan, elsőrangúan. Kiss Eszter hol fénylő, hol méla tisztessége Szalome szerepében már el is fogadtatja, hogy Máté Gábor a színmű erényeinek és jellegének nem csekély visszavételével jutott el e külső - nem külsőséges, egyben: komplex - formanyelvhez. Szalome kitűzős játéklibái, hasonlóan számos más ötletes aprósághoz, egyébként is arra intenek: nem Nestroy újrafelfedezésére, hanem egy játékos estére ültünk be. Eörsi István ebadta fordítása és dalszövegei is az elmozdítás irányába hatnak. Az átstrukturálás korlátairól árulkodik, hogy a nem kurta első rész után a publikum már-már befejezettnek hitte az itt nyugodtan le is zárható tanmesét - bár aztán nem volt ellenére, hogy a szünetet követően kapott még egy ráadás anekdotát, a kabáthónalja alatt előre festett izzadságnyomokkal bóklászó, a jámbor és önhitt ostobaságnak tohonya szobrot állító Tóth Zoltán jutalomjátékával Dugaszi sörgyáros bankóesőtől kísért megszólalásaiban.

Lengyel Ferenc a (talán) mímelt féltékenység tirádáival, az eldöntetlenség, a titokzatosság felé vitt felfogással feledtette azt a szövegstiklit, hogy nem márki, csak Márki a neve, noha fodrász. (Nem egészen érthető, hogy Titusz miért borbélysegéd, egy fodrászüzlet várományosa. A figarók állítólag még sötétben, tapintásról is megismerik a… talizmánt. Ha igen, akkor Titusz milflőrjébe eddig legkevésbé a hajipar férhetett bele. Az ő fodrászsága dramaturgiailag nem tesz jót Monsieur Márki fodrászságának.) Huszárik Kata "egy az egyben" azt a nyafogányt játssza (Emma, Von Cypressenburgné lánya), aki nagyon szeretne már szert tenni egy külön bejáratú fogamzásgátló-receptre. Csákányi Eszter (Flóra, kertészné, özvegy) és Pelsőczy Réka (Konstancia, komorna, özvegy) alakításának klúja a két figura rímhelyzetéből adódik. A stilizáló antropomorfizálásban leginkább embernek maradó - régi szép szerepeit ebben a hangnemben is folytatni képes - Csákányi a hívó rím; a kissé félbehagyottan erotizáló előadásban a legtestibb jelenlétet kiaknázó Pelsőczy a válaszoló rím.

Kocsis Gergely és Fekete Ernő külön szám. Kocsis (Laposy úr) a rémisztő dalát hangszerén kísérő fűzfapoéta mulyaságától a tenyérbe mászó tolakodás ábrázolásáig jut el. A közönség alig várja, hogy érzületeinek illusztrálásaképp a húrokba tépjen, pedig tép épp elégszer - s végül mintha már áldozatának ércsatornáját rángatná ki. Fekete (Szotyola segédkertész) a komédia rezonőrje. Nézdegéli ráérősen a sok barmot, noha tudja, hogy ő is egy közülük. Énekes bemutatkozása az abszurdan lelassított, molekulákig kijátszott cirkuszi bohócszám színpadi megfelelője. Elek Ferenc (Gyuri, Von Cypressenburgné szolgája) nem jut önálló öt perchez, kimunkálja tehát a kevéssé látványos folyamatot, az egyszer teli hasúan elégedettnek, máskor gyomorbajosan savanyúnak tűnő - a talizmánügy közelébe hiába ácsingózó - kisembert (de azért már túlságig rájár Elekre ez a szolgaszereptípus).

Szép, szép, mondhatja most az olvasó (nagyjából a kritikus is ezt mondta), de mi az a talizmán?! A válasz: ha feldobják, fekete, ha leveszik, sárga, majd… Tessék megnézni a Katonában, ahová Máté Gábor - nyilatkozata szerint - az itt megszokottól eltérő erőpróbát, "jófajta tréninget", a más stílusgyakorlatát akarta bevinni a másság e vígjátékával, színészei azonban, szerencsénkre, edzés helyett máris időre mentek.

fel

Csáki Judit: Nyárszagú mese

Kompakt kis mese ez az előadás – tanmese méghozzá; legalábbis az egyik lehetséges olvasat szerint. Nestroy, a múlt századi osztrák színműíró azt tanítja benne, hogy ne higgyünk a „... vörös ember sosem jó” végezetű mondókának, noha darabjában a vörös ember (legalábbis az egyik) nem is olyan jó. Igaz, nem is rossz. A tanmese másik olvasata, hogy a gyors és érdemtelen – netán hazugságon alapuló – karrier úgyis elnyeri méltó büntetését, mely olykor jutalom formájában jelentkezik; avagy ne másszunk az uborkafára, mert nagyot esünk – viszont ha szerencsénk van, puhára. Ez se túl mélyenszántó; magára vessen, aki aktuálisnak gondolja.

Megint egy másik lehetséges olvasat szerint – ez inkább nézet – a Katona József Színház produkciója afféle stílusgyakorlat: az alakformálás, figurateremtés, karakteralkotás megannyi módozatát láthatjuk benne. Máté Gábor rendező részint mintha kimetszené az egészből az egyes szereplőket – annyira részletező számos alakítás; másrészt egymáshoz rendezi őket, könnyű kézzel pergő összjátékot teremt közöttük.

Máris sokkal bonyolultabb a fenti leírás, mint A talizmán című előadás. Abban ugyanis mindössze annyi történik, hogy egy szegény fiatalember némi jó szerencse és némi hajszínmódosítás révén, nőről nőre „szállva” hihetetlen társadalmi magasságokba emelkedik. Ennek az üstökösszerű karriernek az állomásai a színdarab epizódjai – és az epizódok szereplői a karakterek, melyek gondos megrajzolásáról az előadás szól.

Dobozban játszódik az egész – a díszlet Horgas Péter munkája. Mintha ajándékot kapnánk: kivágódik a doboz elülső fala, és belül is a doboz és a „dobozanyag” uralja a díszletet – és mert a Katonában vagyunk, még a pianínó felénk eső oldalát is betakarták. És van még egy belső dobozjáték is: a mese elején, amikor hősünk életmentő akciójáért (megment egy márkit, aki nem márki, csak Márki, de hálás) megkapja azt az ajándékot, amely attól kezdve meghatározza az életét, az is dobozban érkezik. A dobozban doboz, abban még egy, meg még egy – ez a gyerekes játék meghatározza az előadás egészének hangulatát. Abban is minden halmozódik, fokozódik, egymásra épül. Ilyen a zene is, amely hősünket kíséri szédítő vándorútján, élő zene – zongoraharmonika; Darvas Ferenc műve.

Van egy libapásztorlány, Szalome – ő a társadalmilag hősünkhöz rendelt partner, akihez, ahogy az illik, majd csak a mese végén érkezik el a szerelmese. Ôt Kiss Eszter játssza – a hasonszőrűek és egyszerűek monoton természetességével és magabiztosságával. Csak tűzi ki egyre az őrzendő libákat a játék terén; végzi a dolgát, és semmit, az égvilágon semmit nem ért abból a kavarodásból, amelyet az okoz, hogy valakinek – mint neki is – vörös a haja.

Van egy kertészné – férfi- és férjsóvár, gyors mozgású, szúrós beszédű –, őt Csákányi Eszter játssza mesterien; ő a karrier, a társadalmi emelkedés első lépcsőfoka. Lecsap a szegény, ágrólszakadt fiúra, ráaggatja halott férje gúnyáját, és szorítja vasmarokkal, tervezi az esküvőt – de a meseszövés és szegény Titusz, a főhős hosszú vesszőfutása másként rendeli. Előbb a fiatal, csinos és talpraesett komorna kaparintja meg – aki, ugye, mégiscsak egy házzal beljebb szolgál, s ilyenformán már egy következő lépcsőfok. Pelsőczy Réka ízlésesen harsány, leplezetlenül erotikus jelenséget formál – a fiatal színésznő nemcsak egyre magabiztosabban bátor a színpadon, hanem ráadásul egy mainapság ritka karakternek látszik: lendületes, sodró, mimikában-mozgásban egyre harmonikusabb komika. De a szegény Titusz alig is melegedhet meg az ő tüzénél – máris tovább, magasabbra lendíti őt a sors kereke. Egyenesen a komorna gazdájához, a kékharisnya és sznob Von Cypressenburgnéhoz, aki verseket ír és szalont vezet, és akit Fullajtár Andrea (végre neki is egy komikus szerep) a szokásos intonáció képtelenül vicces összekeveresével jellemez leginkább. Hozzá egy kissé merev póz, affektált fejtartás – a kijelentő mondatok végére kérdőjel biggyed, a kérdő mondatokéra pont vagy felkiáltójel. Ô lenne a lépcsősor teteje, maga a végállomás, de mire a felívelés sebességétől bódult Titusz hozzá érkezik (kis kerülőt téve a költészetimádó költőnő sápatag leánykája felé, akit Huszárik Kata alakít néhány pontos gesztussal), odalent, ahonnan elindult, már megkezdődött az erózió.

A földrengés azonban elmarad. A nagy leleplezési jelenet ugyan hasonlít valami ilyesmihez, de itt felbukkan egy rossznak hitt, mégis jóságos nagybácsi – Tóth Zoltán ezt a jóságot hangos-kodó és egetverő bugyutasággal támasztja alá –, és minden rendbe jön. Maradnak persze a csalódott hopponmaradtak, de majdnem mindenkinek van mivel-kivel vigasztalódni. Máté Gábor mindig pontos színészvezetésének eredményeképp a kisebb szerepekben is remek alakításokat láthatni. Lengyel Ferenc (ő Márki, a fodrász, aki elindította röppályáján Tituszt) hozza a kulcsfontosságú fordulatokat, megfelelő testtartásban és intonációban; Fekete Ernő, a segédkertész lassan, ráérősen bebotorkál, házsártosan dünnyög-dörmög-handabandázik – neki is van mit veszítenie, ha a kertészné kegyeit nézzük. Kocsis Gergelynek egy nagyszerű jelenet (és a refrén többszöri ismétlése) adatik parádés betétként: ő az a dalnok, akinek zengeményeit oly áhítattal hallgatja az úrnő. Elek Ferenc amolyan titkárféleséget játszik; mindig a rövidebbet húzza, ezért aztán szinte maszkká válik arcán a „balfék” mellőzött, sanyarú sorsa.

A Tituszt alakító Nagy Ervin játékának vezérfonala a kívülről mozgatottság; mintha állni is attól állna, hogy tartja valaki, nem beszélve a gyors és nagy ívű mozgásokról, amikor határozottan lökik szegényt. Nagy Ervin mókásan adja ezt a mohó és a parasztinál több ésszel megáldott legényt, aki kapva kap a lehetőségeken, és vitézül állja a csapásokat is. Éteri lebegésű párját Kiss Eszter játssza; Szalome a konstans vörös haj.

A kellemes, nyári mulatságot idéző előadás igen jól mutatja, hogy a Katonában megint remek színészgárda nevelődik és kap egyre többször egyre nagyobb feladatot; a fiatalok szépen betagozódnak híres-neves, tapasztalt kollégáik mellé. Érdemes nézni őket, hogy majd emlékezzünk a kezdetekre.

fel